Відбулося планове засідання вченої ради ТДМУ

26 березня 2019 року відбулося планове засідання вченої ради університету під головуванням ректора – професора Корди М.М.

Перед початком засідання в урочистій обстановці ректор університету привітав професора Беденюка А.Д. з 60-літнім ювілеєм.

Також урочисто було вручено дипломи докторів наук і атестати професорів та доцентів співробітникам університету.

Дипломи докторів наук отримали:

Доц. Слабий О.Б.

Доц. Лихацький П.Г.

Атестати професорів було вручено:

Небесній З.М. – по кафедрі гістології та ембріології

Вакуленку Д.В. –  по кафедрі медичної інформатики

Атестати доцентів отримали:

Сопіга М.О. – по кафедрі педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Герасимюк Н.І. – по кафедрі хірургії № 2

Осадчук Д.В. – по кафедрі загальної хірургії

Боднар П.Я. – по кафедрі хірургії з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією

Багрій-Заяць О.А. – по кафедрі медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання

Петрашик Ю.М. – по кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоровʼя з медичною статистикою

Наступним питанням вчена рада розглянула конкурсні справи стосовно обрання на посади завідувача кафедри, професорів, а також присвоєння вчених звань професора і доцента. Інформацію про претендентів надав учений секретар, проф. Герасимюк І.Є.

На посаду завідувача кафедри ортопедичної стоматології було обрано проф. Гасюка П.А.

На посаду завідувача кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими було обрано проф.  Господарського І.Я.

Вчене званя професора кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоровʼя з медичною статистикою присвоєно Сатурській Г.С.

Вчене званя доцента кафедри внутрішньої медицини № 3 присвоєно Ружицькій О.О.

Вчене званя доцента кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією присвоєно Гаріян Т.В.

Звіт про роботу фармацевтичного факультету зробив декан фармацевтичного факультету доц. Коробко Д.Б.

Інформацію про забезпечення кафедр та навчально-наукових інститутів університету науковою, навчальною апаратурою надав голова комісії з перевірки, проф. Вакуленко Дмитро Вікторович.

Поточні справи доповідали:

– проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Шульгай А.Г.

– проректор з наукової роботи, проф. Кліщ І.М.