У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

29 березня 2019 року у залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 58.601.04.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Пономаренко Людмили Анатоліївни на тему «Стан системи глутатіону при патології гастродуоденальної зони при комбінованому впливі фізичних та фармацевтичних чинників», за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Науковий керівник – Лихолат Олена Анатоліївна – доктор біологічних наук, професор кафедри товарознавства та митної експертизи Університету митної справи та фінансів МОН України.

Офіційний опонент – Шевцова Алла Іванівна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біохімії та медичної хімії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Офіційний опонент – Посохова Катерина Андріївна, доктор медичних наук, професор, директор навчально-наукового інституту фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М.Скакуна, професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Летняк Наталії Ярославівни на тему «Біохімічні механізми токсичності карбонових одностінних та багатостінних нанотрубок в біологічних системах» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Науковий керівник – Корда Михайло Михайлович – заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, ректор, професор  кафедри медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

Офіційний опонент – Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Офіційний опонент – Ерстенюк Ганна Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, перший проректор, завідувач кафедри біологічної та медичної хімії імені Г.Бабенка Івано-Франківського національного медичного університету.