У ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

10 квітня у залі засідань спеціалізованих вчених рад ТДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Левчик Олени Іванівни «Оптимізація менеджменту пацієнтів з коморбідністю, які перенесли перкутанне коронарне втручання з приводу гострого коронарного синдрому» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Науковий керівник – Гребеник Мар’ян Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії і сімейної медицини навчально-наукового інституту післядипломної освіти (Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: 1. Хухліна Оксана Святославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (Буковинський державний медичний університет). 2. Фуштей Іван Михайлович, доктор медичних наук, проректор з наукової роботи, професор кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології (Запорізька медична академія післядипломної освіти).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Бойка Василя Васильовича «Клініко-патогенетичні і генетичні аспекти обґрунтування метаболічних порушень та оптимізації їх корекції при артеріальній гіпертензії у поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом типу 2» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Науковий керівникБілецький Семен Віссаріонович, доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини (Буковинський державний медичний університет). Офіційні опоненти: 1. Швед Микола Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги (Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського). 2. Катеринчук Іван Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами (Українська медична стоматологічна академія).

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізованою вченою радою Д 58.601.02 прийнято позитивне рішення щодо присудження Левчик Олені Іванівніта Бойку Василю Васильовичу наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.