У ТНМУ відбувся науково-практичний семінар «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра»

Нещодавно відбувся регіональний науково-практичний семінар «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра», ініційований МОЗ України, Тернопільським національним медичним університетом імені І.Горбачевського, управлінням охорони здоров’я Тернопільської ОДА. Тема цьогорічного семінару – «Проблемні питання діагностики, лікування та профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку».

Зустріч друзів перед початком семінару.

Проф. С.Й.Запорожан та проф. О.П. Волосовець – спілкування перед початком семінару.

Лікарі-педіатри Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні та проф. Н.В.Банадига.

Семінар розпочався з привітання колективу Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського з нагоди отримання статусу «національний». Член-кореспондент НАМН України, професор Волосовець О.П. у вітальному слові відзначив вагоме місце ТНМУ серед вищих навчальних закладів України, високий рівень фахової підготовки майбутніх медиків, значні досягнення наукової школи, міжнародну співпрацю на визнання здобутків колективу університету.

Учасників науково-практичного семінару привітали: від імені ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, професора Михайла Михайловича Корди професор Степан Йосипович Запорожан; від імені начальника управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Григоровича Богайчука з заступник начальника Тетяна Ярославівна Скарлош.

Учасників вітає проректор з лікувальної роботи – професор Степан Йосипович Запорожан.

Учасників вітає заступник начальника УОЗ Тернопільської ОДА Тетяна Ярославівна Скарлош.

Учасники семінару заслухали доповіді провідних фахівців України, що були присвячені актуальним питанням проблем дитячого віку у практиці педіатра і сімейного лікаря. Член-кореспондент НАМН України, професор О.П.Волосовець розпочав семінар з доповіді «Стан здоров’я дитячого населення майбутнє країни», в якій всебічно охарактеризував сучасну ситуацію захворюваності серед дітей, структуру провідної патології, окреслив перспективи співпраці педіатрів і сімейних лікарів з метою зниження захворюваності та дитячої смертності.

Член-кореспондент НАМН України, професор Волосовець О.П.

Надалі професор О.П.Волосовець у доповіді «Пневмонія та бронхіт у дітей: пацієнт орієнтований підхід з урахуванням міжнародних протоколів» висвітлив важливі клінічні аспекти ведення цієї патології.

З великою зацікавленістю була сприйнята доповідь професора С.П.Кривопустова «Діагностика лікування та профілактика інфекційних дихальних шляхів у дітей: розгляд клінічних випадків», в якій на конкретних прикладах був продемонстрований сучасний підхід до ведення хворої дитини в різних клінічних ситуаціях.

Окрім того, професор Сергій Петрович Кривопустов зробив доповідь на тему «Функціональні гастроінтестинальні розлади: практичні рекомендації при дитячих кольках», в якій детально зупинився на даній проблемі. При цьому не лише висока частота дитячих кольок визначають клінічну значимість, але й те, що лікар має ретельно диференціювати стани, які маніфестують коліками.

Надзвичайно складному і водночас важливому питанню – «Антимікробна терапія інфекцій органів дихання у дітей: питання антибіотикорезистентності, огляд міжнародних рекомендацій» – присвятив свій наступний виступ проф. С.П.Кривопустов.

Професор Сергій Петрович Кривопустов.

Професор Сергій Олександрович Крамарьов виступив з доповіддю «Інфекційні захворювання в дітей. Сучасні можливості діагностики, лікування та профілактики. Вибрані лекції»;в якій акцентував увагу присутніх на важливих клінічних аспектах інфекційної патології.

Професор Сергій Олександрович Крамарьов.

Професор Галина Володимирівна Бекетова звернула особливу увагу  у доповіді «Розповсюджені захворювання у дітей і підлітків : прикладні аспекти лікування  і профілактики» на необхідність комплексного підходу до хворої дитини з огляду на вікові особливості, місце і роль засобів профілактики поширених захворювань.

Професор Галина Володимирівна Бекетова.

Професор Тетяна Олександрівна Крючко виступила з повідомленням «Інтегрований підхід до ведення дітей із захворюваннями ЛОР-органів», в якому  окреслила роль педіатра в діагностиці та лікуванні , підкреслила важливість  цілеспрямованоі корекції терапії з метою активізувати природні шляхи неспецифічного захисту слизових.

Професор Тетяна Олександрівна Крючко.

Доповідь професора  Олега Геннадійовича Шадріна «Практичні питання застосування міжнародних рекомендацій в дитячій гастроентерології» продемонструвала сучасні стратегії ведення та профілактики поширених захворювань органів травлення.

Професор Олег Геннадійович Шадрін.

Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського представляла  професор Н.В. Банадига. У своїй доповіді  «Лайм-бореліоз у дітей: сучасні можливості діагностики та вибору лікувальної тактики» вона ознайомила присутніх з новим науковим напрямком досліджень університету, представила нові методи діагностики, запроваджені в нашому закладі. Наталія Василівна особливу увагу звернула на труднощі діагностики хвороби Лайма у дітей, важливості диференційного діагнозу. Професор Н.В. Банадига ознайомила присутніх з новим європейським гайдлайном щодо лікування хвороби Лайма.

Професор Наталія Василівна Банадига.

Доктор медичних наук В.В.Кошель зробила доповідь на тему «Сучасні підходи до діагностики та лікування гострого небактеріального тонзиліту у дітей». Доповідач детально  характеризувала питання діагностики та цілеспрямованого вибору раціональної терапії.

Доктор медичних наук В.В.Кошель.

Загалом в роботі науково-практичного семінару взяли участь понад 200 учасників, серед яких педіатри та сімейні лікарі.  На завершення всі учасники  отримали сертифікати.