Викладач ТНМУ представила новий підручник з української мови на семінарі-нараді у Запоріжжі

27-28 травня 2019 року завідувач кафедри української мови ТНМУ Марія Тишковець взяла участь у семінарі-нараді завідувачів і фахівців однопрофільних кафедр «Актуальні проблеми організації навчального процесу з дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у ЗВО МОЗ України», який відбувся у Запорізькому державному медичному університеті. Співорганізатор наради – опорна кафедра мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету.

Цей захід організовано з метою вдосконалення методологічної стратегії викладання дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» на основі новітніх технологій навчання та створення і впровадження у ЗВО МОЗ України вдосконалених навчальних планів і програм, міжкафедральних підручників і посібників.

Під час роботи семінару-наради учасники обговорили низку важливих питань: презентація міжкафедрального підручника з дисципліни «Українська мова як іноземна» для англомовних студентів, змістове наповнення дисципліни, інноваційні технології навчання під час викладання української мови як іноземної та створення навчальних мовних курсів на базі освітніх Інтернет-платформ. Завідувачі й фахівці однопрофільних кафедр України звернули увагу на проблеми та перспективи впровадження незалежного стандартизованого оцінювання з мови навчання для іноземних студентів ЗВО МОЗ України.

Завідувач кафедри української мови ТНМУ Марія Тишковець представила увазі мовознавців новий навчальний посібник «Українська мова як іноземна» (Тернопіль, 2018), підготовлений колективом кафедри нашого університету.

Викладач нашого вишу наголосила, що посібник «Українська мова як іноземна» відповідає основним вимогам тимчасової навчальної програми для підготовки англомовних студентів у вищих навчальних закладах МОЗ України галузі знань «Охорона здоров’я», затвердженої Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України у 2016 році, і призначений для використання на практичних заняттях та в самостійній роботі студентами-іноземцями першого курсу. Завідувач кафедри звернула увагу на структуру навчального посібника, його тематику, а також зауважила, що матеріал посібника підпорядкований головній меті – забезпечити базову мовленнєво-комунікативну та мовну компетенції чужоземних студентів у побутовій та навчально-професійній сферах. Такий посібник допоможе студентам оволодіти базовими графічними навичками, засвоїти найважливіші орфоепічні, лексичні та граматичні норми української літературної мови, запам’ятати основні мовленнєві формули та синтаксичні структури для вираження необхідних комунікативних намірів у чужомовному середовищі.