Міжнародна наукова конференція „Безпека на території програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна”

Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020

у співпраці з Ужгородським національним університетом, Львівським національним університетом ім. Івана Франка

Запрошують до участі у Міжнародній науковій конференції Безпека на території програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна

Дата і місце проведення конференції:

23-25 жовтня 2019 р.

Ужгородський національний університет

Для периферійних територій українсько-польсько-білоруського прикордоння в багатьох аспектах характерною є низька якість життя мешканців, починаючи з несприятливих матеріальних умов і обмеженого доступу до ринку праці, через низьку доступність соціальної інфраструктури аж до обмеженого доступу до системи охорони здоров’я.

Реалізація тематичної цілі БЕЗПЕКА Програми транскордонного співробітництва (ПТС) Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 частково відповідає на ці виклики. Вона сприяє підвищенню якості життя мешканців на території Програми шляхом полегшення доступу до системи охорони здоров’я, запобігаючи поширенню захворювань через кордони, а також через розвиток соціальних послуг та ринку праці разом із скороченням безробіття.

Прагнення безпеки є однією з основних і найважливіших життєвих потреб кожної людини. Безпека також є одним з важливих викликів для прикордонних регіонів, особливо безпека в її транскордонному вимірі. Поняття транскордонної безпеки до сьогоднішнього дня ще чітко не визначене, оскільки різними є дефініції самого поняття безпеки. Транскордонну безпеку можна розуміти у вузькому сенсі і визначати наступним чином: «Транскордонна безпека – це стан (процес), що є результатом сукупності заходів, спрямованих на гарантування безпеки при перетині державних кордонів особами, товарами та транспортними засобами (включаючи літальні апарати, плаваючі та сухопутні одиниці техніки) між, щонайменше, двома державними суб’єктами». Однак, здається, це занадто вузьке сприйняття, оскільки транскордонна безпека охоплює також інші сфери безпеки. З іншого боку, у широкому сенсі, транскордонну безпеку можна розуміти таким чином: «Транскордонна безпека – це стан (процес), що є результатом сукупності заходів, спрямованих на гарантування безпеки: фізичної та технічної, суспільної, медичної, економічної та екологічної на прикордонних територіях регіонів принаймні двох країн».

На основі проектів, реалізованих в рамках ПТС Польща-Білорусь-Україна, можемо назвати п’ять найважливіших сфер транскордонної безпеки:

  1. Фізична і технічна безпека – відноситься до всіх фізичних і технічних умов, що запевняють безпеку людини, тому немає загроз або перешкод, які можуть призвести до втрати людиною життя чи здоров’я через недоліки інфраструктури.
  2. Суспільна безпека – це відчуття безпеки в місцевій спільноті, в якій перебуває людина. Немає жодних загроз, пов’язаних з фізичним та психічним насильством.
  3. Медична безпека – стосується загального стану здоров’я та осіб з локального середовища, в якому перебуває людина, а отже немає загроз, пов’язаних з виникненням різних соціальних захворювань, які можуть призвести до різноманітних катастроф.
  4. Економічна безпека – це відчуття економічної стабільності як для самої людини, так і для організацій, в яких вона повинна перебувати, а отже, і відсутність загроз, пов’язаних з фінансовою стабільністю.
  5. Екологічна безпека – це відчуття правильних людських відносин з природним середовищем, а отже, і турбота людини про це природне середовище а також усунення небезпек, пов’язаних із забрудненими водою чи повітрям.

Ці п’ять сфер безпеки є основними вихідними точками конференції. Іншими ключовими аспектами є проекти, реалізовані в рамках ПТС Польща-Білорусь-Україна. Тому, під час розгляду заявок на участь у конференції, пріоритет буде надано особам, які у своїх тезах порушили тематику проектів, вже реалізованих/які перебувають на стадії реалізації у попередніх періодах ПТС Польща-Білорусь-Україна. Ми заохочуємо потенційних учасників конференції ознайомитися з описами проектів та врахувати їхню тематику в запланованих виступах.

Аплікаційна форма тут konferencja zgloszenie UA

Описи доступні за посиланнями:

Проекти Програми 2007-2013

EN

http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/Book_of_projects_PL_BY_UA.pdf

http://www.pl-by-ua.eu/en,5

PL

http://www.pl-by-ua.eu/upload/pl/ALBUM_POL_09.2016.pdf

http://www.pl-by-ua.eu/pl,5

UA

http://www.pl-by-ua.eu/ua,5

Проекти Програми 2014-2020

https://www.pbu2020.eu/en/projects2020/priority/14

https://www.pbu2020.eu/en/projects2020/lips

 З метою участі в конференції потрібно до 17 червня 2019 р. надіслати формуляр заявки  в електронному вигляді на адресу: lviv@pbu2020.eu

При розгляді заявок враховуватимуться лише повністю заповнені формуляри.

Заявки, надіслані після закінчення терміну, не будуть розглядатися.

Тези, які не відповідатимуть заявленій тематиці конференції, не будуть братися до уваги.

Учасникам конференції буде надіслана детальна інформація щодо організаційних питань. Автори відібраних тез доповідей можуть бути запрошені до підготовки повних наукових статей, з якими можуть виступити під час конференції та які будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Автори не отримають винагороди за виступи та опубліковані тексти.

Доповіді та виступи на конференції можуть бути виголошені українською, польською та російською мовами. За результатами конференції буде видано збірник доповідей англійською мовою.