У ТНМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

28-29 травня 2019 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 58.601.04.

На порядку денному було: 

     

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Руцької Анастасії Василівни на тему «Статеві та вікові особливості оксидативних процесів у щурів за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Науковий керівник – Криницька Інна Яківна, доктор медичних наук, професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики (Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: Данилович Юрій Володимирович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біохімії м’язів Інституту біохімії імені О. Палладіна НАН України; Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Нечитайло Лариси Якимівни на тему «Вплив сполук кадмію та нітратів на мікро – та макроелементний склад організму експериментальних тварин» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Науковий керівник – Ерстенюк Ганна Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, перший проректор, завідувач кафедри біологічної та медичної хімії імені Г.О. Бабенка (Івано-Франківський національний медичний університет). Офіційні опоненті – Антоняк Галина Леонідівна, доктор біологічних наук, професор кафедри екології Львівського національного університету імені І.Франка; Мисула Ігор Романович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної реабілітації Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Ільницької Христини Михайлівни на тему «Активність нітрозо-оксидативних процесів у органах травної системи за умов дії низькоінтенсивного рентгенівського опромінення, cтресу, блокування циклооксигенази та їх корекція вітаміном Е та похідним 1,4-нафтохінону», за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Науковий керівник – Скляров Олександр Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біохімії Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького. Офіційні опоненти: Олещук Олександра Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського; Заічко Наталія Валентинівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Гільмутдінової Марії Шамілівни на тему «Стан прооксидантно-антиоксидантної системи скелетних м’язів щурів при різній функціональній активності епіфізу в умовах стресу», за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Науковий керівник – Черно Валерій Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, гістології, клінічної анатомії й оперативної хірургії та патоморфології Чорноморського національного університету імені П.Могили. Офіційні опоненти: Ушакова Галина Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та фізіології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; Марущак Марія Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри функціональної та лабораторної діагностики Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.