Меню Закрити

Професор ТНМУ перебувала на стажуванні в рамках проекту «MEDEVAC» від Чеського посольства в Україні

Завідувач кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, професор Дарія Попович протягом трьох тижнів травня стажувалася у Карловому університеті у Празі (Чехія) як учасник міжнародної програми «MEDEVAC» Посольства Чеської республіки в Україні. За цією програмою посольство відібрало п’ять представників з чотирьох ВНЗ України – Київського національного університету фізичного виховання і спорту України, Львівського державного університету фізичної культури, Східноєвропейського національного університету та Тернопільського національного медичного університету.

Викладачі Карлового університету та викладачі ВНЗ України, які перебували на фаховому стажуванні у Празі.

Іменитий Карлів університет або Празький університет у Чеській республіці заснований ще у 1347 році є одним з найстаріших університетів світу. На сьогоднішній день в університеті функціонують 15 факультетів, а викладацький склад представлений не лише чеськими професорами, але й фахівцями з усієї Європи. Свого часу тут працював Альберт Ейнштейн. Відомою постаттю в Карловому університеті був і залишається до сьогодні Іван Горбачевський. В університеті навчається 52000 осіб, приблизно 10% з яких – іноземні студенти.

Знайомство з бібліотекою Карлового університету.

До першого медичного факультету належать спеціальності «Фізична терапія» та «Ерготерапія», де є бакалаврський (3 роки навчання) та магістерський (2 роки навчання) рівні.

У рамках цієї програми фахівці ознайомилися з навчальним процесом за спеціальностями «Фізична терапія», «Ерготерапія», відповідно з робочими програмами, матеріалами підготовки до практичних занять та системою навчання за цими спеціальностями.

Куратори спеціальностей «Фізична терапія» (Якуб Єнічек) та «Ерготерапія»  (Катеріна Рубарова).

На бакалаврському рівні викладаються загальномедичні дисципліни, згодом преклінічні і в подальшому – основні фахові. Карлів університет акредитований за цими спеціальностями і за ними фахівців готують понад 20 років.

Сертифікат про акредитацію спеціальностей «Фізична терапія» та «Ерготерапія» в Карловому університеті.

Під час навчання теоретичні знання студенти здобувають на базових кафедрах університету, а практичні – в клініці реабілітаційної медицини, факультетській та реабілітаційній лікарнях, де студенти мають змогу безпосередньо працювати біля ліжка хворого й одночасно проходять клінічну практику.

Ознайомлення з роботою загальної факультетської лікарні (в центрі магістер ФТ Петра Новакова).

Практичне заняття з фізичної терапії.

У навчальну програму для бакалаврів спеціальності «Фізична терапія» введено оволодіння методиками реабілітації (Метод Войти, Бобат і Маккензі) та практика студентів за спеціальними практиками KRL та VFN.

Рекомендовані навчальні підручники.

Після завершення навчання на третьому курсі заплановано здачу клінічного колоквіуму (ОСКІ) як частину державного іспиту, який включає сукупність практичних умінь з написанням протоколу та захист бакалаврських робіт, а в магістратурі – магістерських робіт. В програму стажування входило ознайомлення з написанням бакалаврських та магістерських робіт студентами, їх оформлення та представлення до захисту відповідно встановлених вимог, відтак ознайомлення з веденням професійної документації як для фізичних терапевтів, так і для магістрів.

Лекція, яка присвячена написанню бакалаврської роботи.

Під час стажування також була можливість ознайомитися з роботою клініки реабілітаційної медицини (Альбертов), загальнофакультетської лікарні (Мотол) та реабілітаційної лікарні (Бероун), а також реабілітаційного інституту (Кладруби).

Знайомство з реабілітаційною лікарнею Бероун.

Програма стажування включала ознайомлення з методами первинних оглядів та клінічної практики у відділеннях своєчасної реабілітації, онкогематології, кардіології, гастроентерології, хірургії, ортопедії та травматології, пульмонології та з методами фізіотерапії та надана можливість аналізу написання та ведення клінічних протоколів лікарями-реабілітологами, фізичними терапевтами, ерготерапевтами та іншими спеціалістами.

Басейн трирівневий з автоматичним регулюванням.

Фізіотерапевтичні апарати.

Під час перебування в лікарнях реабілітаційного спрямування одним з пунктів фахового стажування було ознайомлення з практичними уміннями роботи мультидисциплінарної команди (лікаря-реабілітолога, фізичного терапевта, ерготерапевта, психолога, мовного терапевта, соціального працівника та інших вузьких спеціалістів) та з розробкою реабілітаційних програм для пацієнтів, які перебували в стаціонарі й після виписки з нього.

Олена Якобсон, Івона Ангерова (головний лікар клініки реабілітаційної медицини Карлового університету, доктор медицини, MUDr),  Дарія Попович.

Спостереження за лікуванням хворих у стаціонарах, їх перебуванням у реабілітаційних центрах, санаторно-курортних закладах ведеться за допомогою загальної комп’ютерної реєстрації, яка доступна для усього медичного персоналу відповідних лікувальних закладів Чехії.

Проходження практики в клініці реабілітаційної медицини.

Під час стажування була надана можливість ознайомитися з роботою страхової медицини, відповідно з обов’язками спеціалістів, які беруть участь у реабілітаційному процесі під час лікування, ранньої, тривалої та пізньої реабілітації.

За програмою «MEDEVAC» стажування було заплановане в реабілітаційному інституті (Кладруби), який є сучасним професійним інститутом з повним складом мультидисциплінарної команди (лікар-реабілітолог, фізичний терапевт, ерготерапевт, мовний терапевт, психолог, медична сестра та лікарі-консультанти) у всіх відділеннях центру.

Проходження стажування в реабілітаційному інституті Кладруби (в центрі головний лікар і заступник головного лікаря).

У лікувальний процес інституту впровадженні новітні технології реабілітації та ерготерапії, широко використовуються реабілітаційні спорядження, апарати та робототехніка. Соціальне страхування в Чеській республіці забезпечує реабілітаційне лікування в амбулаторних, стаціонарних, санаторно-курортних, домашніх умовах, де пацієнтам надається кваліфікована медична допомога.

Реабілітаційний центр (зал фізичної реабілітації та фітнесу).

Зал апаратної терапії.

Зал реабілітаційних програм.

Компютерні ігри для фізичної терапії.

Виробничі майстерні для ерготерапії.

Навчальне обладнання тазасоби для ерготерапії.

Спортивна зала.

Після проходження фахового стажування всім учасникам було вручено сертифікати координатором програми «MEDEVAC» Анетою Ганзалковою.

Вручення сертифікату координатором програми «MEDEVAC» Анетою Ганзалковою.

Досвід, який був набутий під час фахового стажування при ознайомленні з навчальним процесом у Карловому університеті за спеціальностями «Фізична терапія» та «Ерготерапія» (робота реабілітаційних лікарень, реабілітаційних центрів, інститутів; запровадження та використання методик реабілітації в лікувальному процесі працівниками реабілітаційних закладів; застосування реабілітаційних програмам та комп’ютерних ігор) дасть змогу імплементувати його у професійне виконання своїх обов’язків.

Візитівка Праги (Карловий міст, Старомеська ратуша з астрономічним годинником).

Висловлюю щиру вдячність адміністрації ТНМУ і координаторам міжнародної програми «MEDEVAC», а також Посольству Чеської Республіки в Україні за ідейну та організаційну підтримку, фінансування в реалізації візиту в рамках цієї програми, а також ректору, декану та викладачам першого медичного факультету спеціальностей «Фізична терапія» та «Ерготерапія» Карлового університету за їх вагомий внесок у реалізацію фахового стажування з фізичної реабілітації та академічної співпраці між ТНМУ й Карловим університетом Праги.

Інформацію подала Дарія Попович.