Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ТНМУ

4-5 червня 2019 року у залі засідань спеціалізованих вчених рад ТНМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Макарчук Надії Романівни «Оптимізація лікування хворих з цукровим діабетом 2 типу у поєднанні з полінейропатією та артеріальною гіпертензією» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Науковий керівник – Мартинюк Лариса Петрівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. Офіційні опоненти: 1. Хухліна Оксана Святославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (Буковинський державний медичний університет); 2. Урбанович Аліна Мечиславівна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри ендокринології (Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Андрущак Маргарити Олександрівни «Клініко-патогенетична оцінка ВІЛ-асоційованих захворювань нирок» за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. Науковий керівник –  Москалюк Василь Деонізійович, доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб (Буковинський державний медичний університет). Офіційні опоненти: 1. Андрейчин Михайло Антонович, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією (Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського); 2. Дудар Ірина Олексіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу еферентних технологій (Державна установа «Інститут нефрології НАМН України»).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Нікітіної Ірини Миколаївни «Прогнозування, лікування і профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок з багатопліддям» за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Науковий консультант –  Бойчук Алла Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології науково-навчального інституту післядипломної освіти (Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: 1. Вдовиченко Юрій Петрович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, перший проректор, професор  кафедри акушерства, гінекології та перинатології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Шупика); 2. Макарчук Оксана Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології науково-навчального інституту післядипломної освіти (Івано-Франківський національний медичний університет); 3. Булавенко Ольга Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 (Вінницький національний медичний університет імені М.Пирогова).

 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Кривицької Галини Олександрівни «Профілактика перинатальних ускладнень у жінок із синдромом втрати плода» за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Науковий керівник –  Маланчук Лариса Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 (Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: 1. Маркін Леонід Борисович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 (Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького); 2. Бенюк Василь Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 3 (Національний медичний університет імені О.Богомольця).

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізованою вченою радою Д 58.601.02 прийнято позитивне рішення щодо присудження Нікітіній Ірині Миколаївні наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія, Кривицькій Галині Олександрівні наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія, Макарчук Надії Романівні наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби, Андрущак Маргариті Олександрівні наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби.