У ТНМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

6-7 червня 2019 року у залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Колішецької Марти Андріївни «Патофізіологічні особливості перебігу експериментальної бронхіальної астми та корекція їх порушень тіотриазоліном» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий консультант – Регеда Михайло Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького). Офіційні опоненти: 1. Бондаренко Юрій Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри патологічної фізіології (Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського). 2. Гоженко Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, директор (ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України»). 3. Роговий Юрій Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Буковинський державний медичний університет).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Проданчук Анни Іванівни «Анатомічні особливості твердого піднебіння в ранньому періоді онтогенезу» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії (Буковинський державний медичний університет). Офіційні опоненти: 1. Шульгай Аркадій Гаврилович, доктор медичних наук, професор кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою (Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського). 2. Кошарний Володимир Віталійович, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії (Дніпропетровська медична академія).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Дзигала Олександра Федоровича «Обгрунтування хірургічних втручань при цирозі печінки, ускладненому портальною і біліарною гіпертензіями (клініко-експериментальне дослідження)» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий консультант – Дейкало Ігор Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: 1. Фомін Петро Дмитрович, академік  НАН України та НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 3 (Національний медичний університет імені О.Богомольця). 2. Русин Василь Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургічних хвороб (Ужгородський національний університет). 3. Криворучко Ігор Андрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 2 (Харківський національний медичний університет).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Нестерук Світлани Володимирівни «Патогенетичне обґрунтування застосування  низькомолекулярних пептидів  з метою корекції ушкоджень  рогівки кроля при її непроникаючих  травмах» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівник – Кліщ Іван Миколайович, доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики (Тернопільський державний медичний університет імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: 1. Костенко Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Українська медична стоматологічна академія). 2. Вастьянов Руслан Сергійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології (Одеський національний медичний університет).

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізованою вченою радою Д 58.601.01 прийнято позитивне рішення щодо присудження наукового ступеня доктора медичних наук Дзигалу Олександру Федоровичу за спеціальністю 14.01.03 – хірургія і Колішецькій Марті Андріївні за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія, наукового ступеня кандидата медичних наук Проданчук Анни Іванівні за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія і Нестерук Світлані Володимирівні за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.