Меню Закрити

Науковці ТНМУ взяли активну участь у роботі засідання Міжнародного консорціуму MONDO (MONitoring Dialysis Outcomes)

12 червня 2019 року в Будапешт (Угорщина) відбулося засідання робочої групи міжнародного консорціуму MONitoring Dialysis Outcomes (MONDO).

Міжнародний консорціум MONDO, ініційований у 2010 році Renal Research Institute (США), покликаний на створення світового реєстру та аналізу менеджменту хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, які лікуються хронічним гемодіалізом, для визначення у діалізній популяції факторів несприятливого прогнозу, ранніх біомаркерів, предикторів загальної і кардіоваскулярної смертності та госпіталізацій. Сьогодні база даних дослідницького проекту the MONDO Initiative налічує понад 150 000 пацієнтів, які перебувають на програмному гемодіалізі, з 41 країни та 6 континентів.

Проф. Мартинюк Л П. і доц. Сусла О.Б. під час засідання the MONDO Initiative.

Програма заходу охоплювала організаційні, правові, наукові та інші аспекти діяльності the MONDO Initiative, включала 2 сесії, 14 наукових презентацій, наукові дискусії, а також зустрічі з експертами під час ланчів і перерв на каву. Наведено теоретичне обґрунтування формування предикторів несприятливого прогнозу, загальної і кардіоваскулярної смертності у хворих з діаліззалежною хронічною хворобою нирок, запропоновано лікувально-діагностичні алгоритми щодо менеджменту діалізних пацієнтів, шляхи стратифікації серцево-судинного ризику, редукції інфекційних та неінфекційних ускладнень. Визначено перспективні напрями подальших наукових досліджень міжнародного консорціуму MONDO.

Доповідачами були знані науковці зі США, Нідерландів, Мексики, України, Німеччини, Великої Британії.

На запрошення організаційного комітету MONDO у роботі засідання взяли активну участь представники ТНМУ: д-р мед. наук, проф. Мартинюк Л.П., завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, д-р мед. наук, доц. Сусла О.Б., доцент кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги.

На науковій сесії заходу фахівцями нашого університету було запропоновано для дискусії дві наукових презентації:

 • Liliya Martynyuk «Introduction of Ternopil National Medical University Nephrologist Team»;
 • Oleksandr Susla «Cardiovascular calcification in ESRD: mechanisms, diagnostics, new treatment strategies».

Доповідає проф. Мартинюк Л.П.

Доповідає доц. Сусла О.Б.

На заході розглядали такі питання:

 • Діяльність the MONDO Initiative в рамках імплементації загального регламенту про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR), зокрема захисту персональних даних пацієнтів в межах ЄС та їх експорту за межі ЄС. Озвучено вимоги Регламенту, інструкції до анонімності даних, їх специфіку, штрафи за порушення Регламенту, договір про взаємну правову допомогу і ін.
 • Адаптація роботи міжнародного консорціуму MONDO до вимог GDPR: прозорість, коректність, анонімність, робота MONDO-серверу, обробка і аналітика зовнішніх даних, трансформація даних, очікувані результати, автоматизований моніторинг, ідентифікація нерозпізнаних зразків, робочий процес, розробка і створення робочих моделей, впровадження результатів досліджень у рутинну клінічну практику.
 • Штучний інтелект при діаліззалежній хронічній хворобі нирок: підходи до розуміння та вивчення проблеми в the MONDO Initiative, напрями досліджень. Встановлено предиктори раптової серцевої смерті у пацієнтів похилого і старечого віку на хронічному гемодіалізі за допомогою Electronic Health Records. Доведено чіткий зв’язок виживаності гемодіалізних хворих з запаленням, нутритивними розладами, гіпергідратацією.
 • Застосування центрального венозного катетера в умовах гемодіалізу у Мексиці і США: порівняльний аналіз, поширеність, ускладнення, особливості менеджменту у хворих з діабетичною хворобою нирок. Показано, що частота використання тимчасового судинного доступу у мексиканській популяції є значуще вищою порівняно з американською, обґрунтовано причини надвисокої частоти.
 • Визначено механізми кардіоваскулярної кальцифікації при діаліззалежній хронічній хворобі нирок, зокрема роль порушень фосфорно-кальцієвого метаболізму (гіперфосфатемія, гіперкальціємія), його регуляторів (паратиреоїдний гормон, Klotho, FGF23), гіпомагніємії, уремічних токсинів, окисного стресу, дефіциту вітамінів Д і К, гіпергідратації. Наголошено на ролі віку і запалення в контексті проблеми «inflammaging» при ХХН-МКП. Доведено, що кардіоваскулярна кальцифікація, опосередкована пошкодженням/дисфункцією ендотелію в констеляції з хронічним запаленням, через механізми кардіоваскулярного ремоделювання є важливим у парадигмі серцево-судинного континууму. Запропоновано нові методи ранньої діагностики кальцифікації клапанів серця і каротидних судин, нові терапевтичні стратегії та діалізні технології для попередження прогресування кардіоваскулярної кальцифікації та зменшенні серцево-судинного ризику у хворих на хронічному гемодіалізі. Встановлено, що FGF23 є незалежним предиктором вимірювання артеріальної жорсткості у гемодіалізних пацієнтів із технічними проблемами.
 • Наведено клінічне і предиктивне значення спрощеного індексу креатиніну (simplified creatinine index, SCI) як сурогатного маркеру м’язової та сухої м’язової маси у хворих із діаліззалежною хронічною хворобою нирок. Встановлено, що низький SCI асоціюється з гіршою виживаністю гемодіалізних пацієнтів, нутритивними розладами, частими переломами, запаленням, меншими значеннями індексу маси тіла, загальною і кардіоваскулярною смертністю.
 • Визначено роль моноцитів як медіаторів розвитку мікросудинних та ішемічних уражень міокарда, уремічної кардіоміопатії, серцево-судинних захворювань. Досліджується значення нетипових моноцитів, різних субкласів моноцитарного ростка, їх зв’язок з ліпопротеїнами, а також макрофагів, вивільнених з моноцитів, у реалізації механізмів формування серцево-судинного ризику у гемодіалізних пацієнтів.
 • Показано, що ранковий гемодіаліз, на відміну від післяобіднього, поєднується з менш виразними нутритивними розладами, показниками body composition. Визначено фактори, що впливають на втрату м’язової маси, запалення і мальнутрицію у хворих, які отримують гемодіалізне лікування у різний час доби.
 • Досліджено роль втоми на довготривалий прогноз у хворих із діаліззалежною хронічною хворобою нирок у різних популяціях, визначено фактори ризику її формування і прогресування, методи визначення фізичної і психологічної втоми, наведено результати HEMD post hoc analysis. Показник життєздатності <55 ум.од. значуще асоціюється з зростанням смертності у гемодіалізних пацієнтів, розвитком інфекційних і неінфекційних ускладнень у хворих, які перебувають на перитонеальному діалізі.
 • Доведено ефективність гемодіафільтрації (протягом 3-6 місяців) на фізичну активність та толерантність до фізичного навантаження у хворих на хронічному гемодіалізі, покращення їх здоров’я і формування самооцінки.

Зазначений захід є зразком фундаментального, системного, інтегративного підходу до розв’язання проблеми попередження та/або редукції несприятливих наслідків у хворих із діаліззалежною хронічною хворобою нирок, покликаний на пошук нових серцево-судинних та діаліз-асоційованих факторів ризику, ранніх маркерів кардіоваскулярного та кісткового ремоделювання, нутриційних розладів, мінеральних порушень, хронічного запалення, змін водного балансу, нових лікувальних стратегій та розвитку персоналізованої медицини.

Налагодження та розширення особистих контактів у міжнародному нефрологічному співтоваристві сприятиме розвитку трандисциплінарних досліджень та подальшій інтеграції університету у глобальний науковий простір. За підсумками роботи засідання the MONDO Initiative досягнута принципова домовленість з Renal Research Institute (США) щодо спільної розробки математичної моделі серцево-судинної кальцифікації при діаліззалежній хронічній хворобі нирок.

Д-р Peter Kotanko (США) з українськими колегами.

Висловлюємо щиру подяку адміністрації ТНМУ за надану можливість бути учасниками засідання the MONDO Initiative та представляти результати своїх наукових досліджень на міжнародному рівні.