Меню Закрити

У ТНМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

27 червня 2019 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 58.601.04.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  Грушка Валентина Валерійовича на тему «Біохімічні маркери печінки та імунний статус у спортсменів високої професійної майстерності», за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Науковий керівник – Господарський Ігор Ярославович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими (Тернопільський націоанльний медичний університет імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: Лаповець Любов Євгенівна, доктор медичних наук, професор, академік АН ВО України, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького; Геруш Ігор Васильович, кандидат медичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії (Буковинський державний медичний університет).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Копчак Наталії Григорівни на тему «Вікові та статеві особливості біохімічних порушень при ожирінні за дії йоду в експерименті» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Науковий керівник – Покотило Олег Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри харчової біотехнології та хімії Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя. Офіційні опоненти: Вовк Стах Осипович, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії дрібного тваринництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України; Криницька Інна Яківна, доктор медичних наук, професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики (Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського).