У ТНМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

29-30 серпня 2019 року у залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.

 

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Дунаєвської Оксани Феліксівни «Морфофункціональні особливості селезінки хребетних тварин» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий консультант – Горальський Леонід Петрович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри анатомії і гістології (Житомирський національний агроекологічний університет). Офіційні опоненти: 1. Небесна Зоя Михайлівна, доктор біологічних наук, професор кафедри гістології та ембріології (Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського). 2. Кущ Оксана Георгіївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології (Запорізький державний медичний університет). 3. Пикалюк Василь Степанович, доктор медичних наук, професор кафедри фізіології людини і тварин (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Параняка Миколи Романовича «Ефективність лапароскопічних фундоплікацій при лікуванні позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий керівник – Грубник Володимир Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою (Одеський національний медичний університет). Офіційні опоненти: 1. Матвійчук Богдан Олегович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та ендоскопії факультету післядипломної освіти (Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького). 2. Шапринський Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Вінницький національний медичний університет імені М.Пирогова).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Ковальова Віктора Вікторовича «Патогенетичні особливості ураження нирок у ранній період скелетної травми різної тяжкості, ускладненої крововтратою» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівник – Попович Дарія Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання (Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: 1. Зябліцев Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор кафедри патофізіології (Національний медичний університет імені О.Богомольця). 2. Рикало Надія Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології (Вінницький національний медичний університет імені М.Пирогова).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Ліщук Орисі Зіновіївни «Патогенетичні особливості інсулінорезистентності при дифузному токсичному зобі та засоби її корекції» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівник – Кіхтяк Олеся Павлівна, доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). Офіційні опоненти: 1. Бондаренко Юрій Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри патологічної фізіології (Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського). 2. Абрамов Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор кафедри патологічної фізіології (Запорізький державний медичний університет).

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізованою вченою радою Д 58.601.01 прийнято позитивне рішення щодо присудження Дунаєвській Оксані Феліксівні наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія, Параняку Миколі Романовичу наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія, Ковальову Віктору Вікторовичу і Ліщук Орисі Зіновіївні наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.