Меню Закрити

У ТНМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

У  Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського 12-13 вересня 2019 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.10.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Сніжка Сергія Степановича «Хірургічне лікування хворих на гострий гнійний медіастиніт» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий консультант – Шевчук Ігор Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії (Івано-Франківський національний медичний університет). Офіційні опоненти: 1. Усенко Олександр Юрійович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, директор (ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.Шалімова НАМН Ураїни»). 2. Гетьман Вадим Григорович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Шупика). 3. Шапринський Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Вінницький національний медичний університет імені М.Пирогова).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Гавриша Романа Ярославовича «Гастроплікація. Клінічні та метаболічні аспекти (клініко-експериментальне дослідження)» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Науковий керівник – Лукавецький Олексій Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 (Львівський національний  медичний університет імені Данила Галицького). Офіційні опоненти: 1. Іоффе Олександр Юлійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії № 2 (Національний медичний університет імені О.Богомольця). 2. Хіміч Сергій Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії (Вінницький національний медичний університет імені М.Пирогова).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Граматюк Світлани Миколаївни «Патогенетичні закономірності розвитку синдрому ендогенної інтоксикації з печінковою енцефалопатією при хронічному гепатиті С» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Науковий керівник – Багмут Ірина Юріївна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти). Офіційні опоненти: 1. Бондаренко Юрій Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри патологічної фізіології (Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського). 2. Гоженко Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, директор (ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України»).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Телев’яка Анатолія Тарасовича «Особливості ремоделювання судин та скелетних м’язів задніх кінцівок щурів при оклюзії стегнової артерії та її декомпресії» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Науковий керівник – Сельський Петро Романович, доктор медичних наук, декан факультету іноземних студентів, професор кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною (Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: 1. Головацький Андрій Степанович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету (Ужгородський національний університет). 2. Попадинець Оксана Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини (Івано-Франківський національний медичний університет).

На підставі результатів таємного голосування та прийнятих висновків спеціалізованою вченою радою Д 58.601.01 прийнято позитивне рішення щодо присудження наукового ступеня доктора медичних наук Сніжку Сергію Степановичу, наукового ступеня кандидата медичних наук Гавришу Роману Ярославовичу, Граматюк Світлані Миколаївні, Телев’яку Анатолію Тарасовичу.