Меню Закрити

ТНМУ оголошує конкурс на вакантні місця за державним замовленням

  • На 2-6 курсах медичного факультету за спеціальностями «Медицина» та «Лікувальна справа» – 2 місця.

Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, мають право подати декану факультету:

  • заяву на ім’я ректора університету щодо участі в конкурсі із зазначенням мотивації переводу;
  • довідку про середній бал успішності за весь період навчання;
  • копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг;
  • довідку про участь студента в науковому або громадському житті факультету, університету, країни.

 

До участі в конкурсі не допускаються студенти, які порушили правила внутрішнього розпорядку.

 

Термін подачі документів – два тижні з дня опублікування оголошення (до 04.11.2019 р.)