Меню Закрити

У ТНМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

16 жовтня 2019 року у залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Антонів Альони Анатоліївни «Особливості коморбідного перебігу та патогенетичні механізми взаємообтяження неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок, обґрунтування диференційованого лікування» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Науковий консультант –  Хухліна Оксана Святославівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (Буковинський державний медичний університет). Офіційні опоненти: 1. Фадеєнко Галина Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, директор Національного інституту терапії імені Л.Малої НАМН України. 2. Бабінець Лілія Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини (Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського). 3. Катеренчук Іван Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами (Українська медична стоматологічна академія

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Гуменної Ірини Євгенівни «Клініко-патогенетичні особливості порушень центральної, матково-плацентарної гемодинаміки, ендотеліальної функції та їх корекція у вагітних з артеріальною гіпертензією» за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Науковий керівник – Геряк Світлана Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2 (Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: 1. Медведь Володимир Ісакович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних Інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.Лук’янової НАМН України. 2. Макарчук Оксана Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти (Івано-Франківський національний медичний університет).

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізованою вченою радою Д 58.601.02 прийнято позитивне рішення щодо присудження Антонів Альоні Андріївні наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби, Гуменій Ірині Євгенівні наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія.