Актуальні питання дитячої терапевтичної стоматології

Кафедра дитячої стоматології

Відповідальний за впровадження – проф. Н.О. Гевкалюк

Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблене оволодіння навичками діагностики, диференційної діагностики та лікування стоматологічних захворювань (зокрема, карієсу та його ускладнень, захворювань тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота) у дітей різного віку на підставі вивчення  їх етіології, патогенезу, клінічних проявів, способів діагностики і диференційної діагностики, методів лікування, вибору та застосування сучасних стоматологічних матеріалів і лікарських засобів.