Актуальні питання ортодонтії 

Кафедра дитячої стоматології

Відповідальний за впровадження – доц. М.М. Якимець

Завданнями навчальної дисципліни є: вдосконалення вмінь проводити обстеження стоматологічного хворого, вивчення провідних синдромів і симптомів в ортодонтії, обґрунтування та формулювання попереднього діагнозу; вміння аналізувати результати обстеження та проводити диференційну діагностику, ставити остаточний діагноз основних захворювань, виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота, визначати принципи комплексного лікування в клініці ортодонтії, виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених ортодонтичних захворювань у дітей.

Викладання дисципліни спрямовано на:

  • володіння основними стоматологічними маніпуляціями та методами діагностики у дітей з ортодонтичними захворюваннями для постановки діагнозу і вибору правильного методу лікування;
  • формування відповідальності студента, як майбутнього фахівця за рівень своєї підготовки та її вдосконалення протягом навчання і професійної діяльності.