Біоактивність неорганічних сполук

Кафедра загальної хірургії

Відповідальні за впровадження:

  • к.х.н., доц. Загричук Григорій Ярославович
  • к.б.н., доц. Кравчук Лариса Олександрівна
  • к.б.н., асист. Бойко Лариса Анатоліївна
  • асист. Качур Оксана Ігорівна

Дисципліна “Біоактивність неорганічних сполук” –відбіркових дисциплін, яка допомагає майбутнім фахівцям оволодіти найсуттєвішими та найсучаснішими уявленнями про біологічну активність та механізми взаємодії неорганічних речовин, що використовуються в медичній, фармацевтичній та стоматологічній практиці, з біомолекулами, а також їх біотрансформації в організмі людини.

Мета та цілі курсу

Формування у майбутніх фахівців медичної галузі  сучасних форм теоретичного мислення та здатності аналізувати явища, формування умінь і навичок для застосування хімічних законів і процесів у майбутній практичній діяльності, вивчення ролі хімічних елементів у фізіологічних процесах живих організмів; формування вихідного рівня знань студентів, необхідного для успішного вивчення спеціальних дисциплін і здійснення завдань професійної діяльності.