Біогенні елементи

Кафедра загальної хімії

Відповідальні за впровадження:

  • к.х.н., доц. Загричук Григорій Ярославович
  • к.х.н., доц. Демид Анна Євгенівна

Біогенні елементи – це дисципліна, яка вивчає роль хімічних елементів у фізіологічних процесах живих організмів, роль елементів і їх сполук в медицині, формує вихідний рівень знань студентів, необхідний для успішного вивчення спеціальних дисциплін і здійснення завдань професійної діяльності.

Даний курс ознайомить студентів з сучасними даними про роль елементів та їх сполук в біохімічних процесах; надасть відомості щодо класифікації хімічних елементів за їх вмістом в організмі та біологічною роллю; ознайомить студентів із застосуванням фізіологічно  активних  речовин  на  основі неорганічних, координаційних і металоорганічних сполук у медицині у формі лікарських препаратів, біоматеріалів, біозондів, радіофармацевтичних препаратів. Невідємною частиною курсу є вивчення механізмів токсичності екзогенних  неорганічних металів  –  ксенобіотиків та створення підходів щодо детоксикації і пошук детоксикуючих агентів.