Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків

Кафедра фармацевтичної хімії

Відповідальні за впровадження:

  • к. фарм. н., доцент кафедри фармацевтичної хімії Мосула Л. М.,
  • к. фарм. н., асистент кафедри фармацевтичної хімії Кучер Т. В.

Вивчення фізико-хімічного аналізу у створенні ліків формує у студентів цілісну уяву про створення лікарських засобів, фізичні константи, за якими оцінюється якість субстанцій лікарських речовин; теоретичні засади та практичне застосування фармакопейних методів аналізу, що ціленаправлено застосовуються для контролю якості субстанцій лікарських речовин та готових лікарських засобів; забезпечує фундаментальну підготовку та набуття практичних навичок для майбутньої професійної діяльності провізора.