Основи хімічної метрології

Кафедра фармацевтичної хімії

Відповідальні за впровадження:

  • к. фарм. н., доцент кафедри фармацевтичної хімії Мосула Л. М.,
  • к. фарм. н., асистент кафедри фармацевтичної хімії Кучер Т. В.

Наука, яка вивчає можливість застосування основних принципів метрології в хімічному аналізі. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: теоретичні основи хімічної метрології та статистичний аналіз результатів хімічного експерименту згідно з вимогами ДФУ.

«Основи хімічної метрології» як навчальна дисципліна закладає основи всіх видів вимірювань в хімії, статистичної обробки результатів хімічного аналізу, визначення валідності результатів кількісного визначення хімічних сполук та передбачає формування умінь застосування одержаних знань для вивчення спеціальних дисциплін та у професійній діяльності.

Метою дисципліни є формування знань основ теоретичної і законодавчої метрології та набуття навичок практичної метрології хімічного аналізу, формування на основі цього бази для практичного вирішення практичних завдань по вимірюваннях та обробці результатів вимірювань при виробництві та контролі якості лікарських засобів.