Побічна дія ліків

Кафедра клінічної фармації

Відповідальний та впровадження ас. Лобанець Н.В.

Мета вивчення провізорами дисципліни “Побічна дія ліків ” включає забезпечення  достатнього рівня  знань стосовно побічної дії лікарських засобів згідно до потреб практичної охорони здоров’я. У процесі вивчення дисципліни “ Побічна дія ліків ” вирішуються такі завдання:

  • дати конкретні знання з побічної дії ліків, як теоретичну основу медикаментозного лікування хворих і профілактики можливих ускладнень,
  • забезпечити знання основних передбачуваних побічних ефектів різних фармакотерапевтичних лікарських  засобів, можливі прояви з боку різних систем та органів, основних груп ризику щодо розвитку побічних,
  • основним завдання курсу ”Побічна дія ліків” звернення уваги провізорів на необхідність попередження побічних реакцій лікарських засобів.