Технологія гомеопатичних лікарських засобів

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

Відповідальний за дисципліну доц. Бердей І.І.

Предметом вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Технологія
гомеопатичних лікарських засобів» є ознайомлення з основами гомеопатичного методу лікування, теоріями з механізму дії цих ліків, принципу підбору препаратів, прописуванням рецептів, технологією різноманітних гомеопатичних препаратів, особливостями використання природної сировини в гомеопатії та застосуванню методів якісного аналізів гомеопатичних лікарських засобів.
Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» є поглиблення професійних знань та ознайомлення з теоретичними та практичними основами технології гомеопатичних лікарських препаратів в аптечних умовах, контролю якості, правил оформлення до відпуску, умов зберігання та особливостями застосування хворими.
Основними завданнями навчальної дисципліни «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» є освоєння студентами теоретичних знань, практичних умінь та навичок приготування гомеопатичних лікарських препаратів в умовах аптек.