У ТНМУ студенти мають можливість вивчати молекулярну біологію та генетику у новоствореній лабораторії

У Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського студенти проходять елективний курс «Молекулярна біологія та генетика». Сьогодні біомолекулярні дослідження мають велику вагу у розумінні механізму виникнення і розвитку хвороб та методів їх лікування. Сучасний лікар має бути обізнаним з цими засадами, орієнтуватися в останніх дослідженнях і їх результатах. Окрім того, багато запитань на Міжнародному іспиті з основ медицини (International Foundations of Medicine (IFOM)) стосуються основ молекулярної біології. Щодо медичної генетики, то зараз є стійке розуміння того, що генетичні чинники разом з факторами зовнішнього середовища впливають на розвиток кардіоваскулярних захворювань, хвороби Альцгеймера, цукрового діабету другого типу. Щоб зрозуміти виникнення таких захворювань і їх розповсюдження у популяції, потрібне поглиблене знання генетики.

Елективний курс «Молекулярна біологія та генетика» доповнює курси з біохімії, клітинної біології і дає підґрунтя для поглибленого вивчення фармакології, онкології та епідеміології.

Під час занять студенти отримують детальну інформацію про молекулярні механізми основних біологічних процесів, як-от відтворення та реалізація генетичної інформації, біосинтез білків і регуляторні механізми цих процесів у вірусах, бактеріях і людському організмі. Також вивчають механізми виникнення генетичних та деяких інфекційних захворювань, молекулярні методи та біотехнології. В подальшому перелік генетично-обумовлених хвороб буде розширено. Планується розділ про онкогенез і найостанніші молекулярні підходи у лікуванні, такі як моноклональна терапія і регенеративна медицина.

Цього року читається варіантивна частина курсу, з наступного семестру це буде нормативна дисципліна.

На запрошення ТНМУ упродовж тижня студентам прочитав лекції завідувач відділу молекулярної біології; заступник директора з наукової роботи Інституту біохімії імені О.Палладіна, професор Олександр Мінченко.

До уваги майбутніх лікарів були запропоновані такі теми:

1) Молекулярна біологія як фундамент молекулярної та персоналізованої медицини.

2) Основи молекулярної біології.

3) Роль геному в регуляції метаболізму та розвитку патологічних станів.

Для аспірантів і науковців професор Олександр Мінченко пропонує поглибити свої знання з молекулярних механізмів регуляції метаболізму та інших процесів під час наступного свого приїзду до ТНМУ.

У рамках подальшої співпраці і розвитку цієї дисципліни можуть бути прочитані лекції на тему «Молекулярні механізми онтогенезу» та інші.

Практичну частину елективного курсу «Молекулярна біологія та генетика» студенти мають можливість освоїти в новоствореній міжкафедральній навчально-науковій лабораторії. Тут є всі умови для навчання і наукової роботи. Майбутні лікарі мають змогу спостерігати і брати участь у проведенні генетичних досліджень, які здійснюються за допомогою полімеразної ланцюгової реакції, імуноферментних дослідженнях з використанням методу ELISA, у дослідженнях, в основі яких лежить метод імуноблотингу, а також здобути знання з основ клітинних технологій (методів вирощування клітин) і їх ідентифікації.

Прес-секретар ТНМУ Яніна Чайківська.

Світлини Миколи Василечка.