Демократія: від теорії до практики

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження: Бондаренко С.В.

МЕТА навчальної дисципліни «Демократія: від теорії до практики» полягає у формуванні у студентів суспільно-політичного світогляду, високого рівня політичної свідомості, культури та громадянської відповідальності. Формування у студентів необхідних знань, навичок та ставлень, пов’язаних з ефективною (поінформованою, компетентною) демократичною взаємодією громадян у суспільстві.
Вивчення основ демократії сприятиме долученню студентства до здобутків світового та вітчизняного гуманітарного знання в усьому його багатстві і різноманітності наукових спрямувань. Робоча програма передбачає такі теми як історія походження демократії, демократичне урядування, права людини, громадянське суспільство та участь громадян у суспільному та політичному житті. Наскрізно у курсі вивчаються такі теми: гендерна рівність, права меншин, права осіб з інвалідністю, забезпечення громадянських прав, належне урядування, корупція, верховенство права, медіаграмотність, використання цифрових технологій, різноманіття, роль молоді. З
метою розвитку навичок студентів, під час навчання використовуватимуться інтерактивні методи викладання («Семінари за методом Сократа», «Людський барометр», «Прогулянка галереєю»), напрацьовані за участі українських і міжнародних експертів. Основний компонент курсу – це студентський проект, який студенти
реалізовуватимуть упродовж курсу. У поступовому, керованому процесі студенти працюватимуть у групах, щоб визначити питання у суспільстві, які вони визнають проблемними і які вони у подальшому досліджуватимуть, пов’язуючи їх з темами курсу. Насамкінець, перед студентами стоятиме завдання розробити план дій, спрямований на практичне вирішення цих проблемних питань. На власному досвіді
студенти будуть розвивати знання, формувати навички та ставлення, необхідні соціально активному та свідомому громадянину.