Фітотерапія

Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою

Відповідальні за впровадження – проф. Марчишин С.М., доц. Демидяк О.М.,  ас. Слободянюк Л.В.

У сучасній клінічній медицині роль фітотерапії як комплементарного (підсилюючого, доповнюючого) методу прогресивно зростає. Це зумовлено, насамперед, незначною токсичністю і біологічною безпечністю для організму більшості рослинних засобів, а також
специфічними особливостями їх активності: значною широтою терапевтичного спектра, поступовістю нарощування клініко- фармакологічного ефекту, комплексністю впливу на різні механізми патологічного процесу, відносно нечастими проявами негативних, зокрема, алергічних реакцій навіть в умовах їх тривалого застосування. Ці особливості визначають роль фітотерапії та її засобів у тривалому амбулаторному лікуванні пацієнтів із хронічними
захворюваннями, на етапі післястаціонарного відновлювального лікування, а також у санаторно-курортних умовах.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про
можливості, форми і методи фітотерапії, розуміння її місця і ролі в комплексному лікуванні,
реабілітації та профілактиці.
Кінцеві цілі вивчення дисципліни
1. Визначати ключові поняття фітотерапії як клінічної дисципліни.
2. Трактувати взаємозв’язок між біологічно активними речовинами лікарських рослин і
їх фітотерапевтичними ефектами.
3. Оволодіти методикою виготовлення основних лікарських форм із рослин і
використанням фітозасобів.
4. Вибирати фітозасоби загальної дії та залежно від наявних функціональних розладів у
хворих різного профілю.