Основи соціальної реабілітації

Кафедра медичної реабілітації

Відповідальний за впровадження: проф. Голяченко А.О.

Реабілітація непрацездатних в останні десятиліття займає одне із центральних місць в системі світових медико-соціальних проблем. У зв’язку із цим цілком обґрунтованим є пошук нових можливостей у комплексному використанні лікувально – реабілітаційних заходів на всіх етапах реабілітації. Основними завданнями реабілітації є збереження та відновлення втрачених функцій, оптимальна функціональна адаптація хворих, збільшення періоду працездатності, попередження ранньої інвалідності. Великі сподівання в даному питанні покладаються на широке використання великого арсеналу
фізіотерапевтичних та інших не медикаментозних засобів лікування в програмах реабілітації.