Технологія екстемпоральних лікарських та косметичних засобів

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

Відповідальний за дисципліну Козир Г.Р.

Предметом вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Технологія екстемпоральних лікарських та косметичних засобів» є ознайомлення з основами та особливостями виготовлення косметичних лікарських засобів в умовах аптек, принципом підбору компонентів, прописуванням рецептів, технологією авторських прописів, особливостями використання природної сировини в косметології та застосуванню методів якісного аналізів косметичних лікарських засобів.

Метою викладання вибіркової навчальної дисципліни «Технологія екстемпоральних лікарських та косметичних засобів» є поглиблення професійних знань, ознайомлення з теоретичними та практичними основами технології косметичних препаратів в аптечних умовах, особливостями рецептури та технології, контролю якості, правил оформлення до відпуску, умов зберігання та особливостями застосування.

Основними завданнями вибіркової навчальної дисципліни «Технологія екстемпоральних лікарських та косметичних засобів» є освоєння студентами теоретичних знань, практичних умінь та навичок приготування косметичних лікарських препаратів в умовах аптек., навчання студентів діяльності провізора-косметолога;