Фізична реабілітація в педіатрії

Кафедра медичної реабілітації

Відповідальний за впровадження: Бакалюк Т.Г.

Фізичне виховання дітей є важливою ланкою, невід’ємною частиною всієї системи корекційно-реабілітаційної та навчально-виховної роботи. Метою фізичного виховання дітей з обмеженими можливостями є створення за допомогою корекційних вправ та спеціальних рухових режимів передумови для успішної побутової, трудової та соціальної адаптації та інтеграції в суспільство.
До основних, життєво необхідних рухів відносяться ходьба, біг, стрибки, лазіння, метання, рівновага та інші. Ці рухи є основою для фізичного розвитку дитини, вони сприяють розширенню функціональних властивостей серцево-судинної, дихальної систем,
удосконаленню діяльності центральної нервової системи, зміцненню опорно-рухового апарату та тим самим загальному покращенню здоров’я та працездатності організму. 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами знань про найбільш ефективні засоби фізичної реабілітації, які використовуються для відновлення здоров’я дітей