Біостатистика в наукових дослідженнях

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – доц. Слободян Н.О.

Біостатистика в наукових дослідженнях передбачає освоєння основних методів статистичного аналізу і описання експериментальних даних, які застосовуються у біологічних і медичних дослідженнях. Біостатистика як наука містить у собі описову (Descriptive biostatistics), метою якої є збір та систематизація даних (в тому числі отримання узагальнених показників) про предмет дослідження та аналітичну статистику (Inferential biostatistics), завданням якої є отримання статистичних висновків на основі зібраної та систематизованої інформації про об’єкт дослідження. Біостатистика, як і сучасна епідеміологія, є інструментом (методом) нового напряму в медичній науці – «Evidence Based Medicine» (Медицина, заснована на доказах). Доказова медицина об’єднала епідеміологію і біостатистику в єдине ціле, що дає змогу отримувати достовірну (доказову) медичну інформацію в області поширення захворювань, їх профілактики, лікування, діагностики, реабілітації та інших елементів медико-санітарного обслуговування населення.