Використання методів статистичного аналізу в наукових дослідженнях

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – доц. Слободян Н.О.

Використання методів статистичного аналізу в наукових дослідженнях передбачає освоєння основних методів статистичного аналізу і описання експериментальних даних, які застосовуються у біологічних і медичних дослідженнях. Для проведення досліджень широко використовуються методи описової (Descriptive biostatistics), метою якої є збір та систематизація даних (в тому числі отримання узагальнених показників) про предмет дослідження та аналітичної статистики (Inferential biostatistics), завданням якої є отримання
статистичних висновків на основі зібраної та систематизованої інформації про об’єкт дослідження. Вивчення методів статистичного аналізу в наукових дослідженнях формує у студентів цілісну уяву про узагальнення та аналіз медико-біологічних, клінічних та екологічних даних на принципах доказової медицини; забезпечує фундаментальну підготовку та набуття практичних навичок для наступної професійної діяльності.