Юридична відповідальність медичних працівників

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Гуменна Н. В.

Питання юридичної відповідальності, яка встановлена чинним законодавством за правопорушення у сфері охорони здоров’я, безумовно повинні вивчатись лікарями.   Це надасть їм упевненості у правильності своїх вчинків і позбавить від наслідків неправомірних дій, які можуть значно зашкодити їх професійному зросту.

         Навчальний курс «Юридична відповідальність медичних працівників» є необхідним сегментом комплексної підготовки й забезпечення високої кваліфікації медичних працівників, які будуть конкурентоздатними й адаптованими до практичних викликів у контексті взаємин з іншими суб’єктами медичних правовідносин.

Мета вивчення дисципліни: У результаті опанування дисципліни студенти повинні знати загальну характеристику дефектів надання медичної допомоги, а також поняття, види та порядок притягнення медичних працівників до юридичної відповідальності.