Діяльність прарамедика в умовах з підвищеною загрозою

Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Відповідальний за впровадження – Шацький В.В.

Вивчають специфіку надання догоспітальної допомоги в умовах з підвищеною загрозою