Судова практика та її значення у сфері охорони здоров’я

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – доц. Калинюк Н.М. 

Дисципліна покликана максимально спектрально надати необхідні знання і навички студентам щодо правоположень, які створюються судовими органами та конкретизують норми права у царині охорони здоров’я, заповнюють прогалини у праві; конкретизують і деталізують зміст приписів загального характеру тощо. Це сприятиме формуванню високого рівня їх правосвідомості та правової культури й недопускатиме правового нігілізму.

Предметом курсу: є отримання студентами знань щодо поняття судової практики; поняття та захисту прав людини у сфері охорони здоров’я; міжнародних та регіональних інструментаріїв захисту прав людини у сфері охорони здоров’я; національної судової практики щодо медичних справ; судової практики Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров’я; контролю якості надання медичної допомоги.

Мета: фахова підготовка студентів з метою формування їх компетенції в галузі медичного права, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних медико-правових знань та набуття правових навичок у сфері охорони здоров’я.