Меню Закрити

У ТНМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

26 листопада у залі засідань спеціалізованих вчених рад відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Левицької Лариси Володимирівни «Оптимізація відновного лікування хворих на інфаркт міокарда з коморбідною патологією на етапах реабілітації» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Науковий консультант –  Швед Микола Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги (Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського). Офіційні опоненти: 1. Малиновська Ірина Едмундівна, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу інфаркту міокарда та відновлювального лікування (Інститут кардіології імені академіка М.Стражеска НАМН України). 2. Міщук Василь Григорович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини ( Івано-Франківський національний медичний університет). 3. Токаренко Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики-сімейної медицини, профпатології та медичної реабілітації  (Запорізька медична академія післядипломної освіти).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Цинтар Тетяни Петрівни «Клінічно-патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування неалкоголього стеатогепатиту, поєднаного з хронічним обструктивним захворюванням легень» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. Науковий керівник – Федів Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор,  завідувач кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб (Буковинський державний медичний університет). Офіційні опоненти: 1. Андрейчин Сергій Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб (Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського). 2. Скляров Євген Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії № 1 та медичної діагностики факультету післядипломної освіти (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). 

 

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізованою вченою радою Д 58.601.02 прийнято позитивне рішення щодо присудження Левицькій Ларисі Володимирівні наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби, Цинтар Тетяні Петрівні наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.