Якісна вища медична та фармацевтична освіта потребує значних капіталовкладень

У рамках проекту «New and innovative teaching methods in pharmacy»  викладачі Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського – доцент кафедри фармацевтичної хімії Івануса Ірина, доцент кафедри фармацевтичної хімії Михалків Марія та  доцент, завідувач кафедри загальної хімії Загричук Григорій 21 жовтня – 19 листопада 2019 року проходили міжнародне науково-педагогічне стажування, а 16-20 листопада здійснювали виїзний модуль вузькопрофільного стажування на базі Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Люблінський медичний університет.

Доцент Івануса Ірина Богданівна з професором, завідувачем кафедри аналітичної хімії Ришардом Косяном.

Зустріч з професором Кшиштофом Южьвяком  (відділення біофармації).

Доцент Михалків Марія Миколаївна з професором, завідувачем кафедри токсикології Ярославом Дудкою.

Під час стажування відбулося засвоєння нових теоретичних та практичних знань в межах таких модулів:

Модуль 1. Міжнародні гранти та дослідницькі проекти

 1. Фінансові потоки для дослідників в галузі медицини з фондів ЄС, неурядових організацій, фондів, підприємств.
 2. Правила подачі заявок на гранти – загальні елементи всіх джерел фінансування, в тому числі: структура бюджету, етапи досліджень, розрахунки дослідників за результатами досліджень.
 3. Міжнародні дослідницькі проекти, що виконуються в дослідних групах. Специфіка побудови міжнародних проектів.
 4. Джерела інформації про грантові програми з медицини.

Модуль 2. Форми інтернаціоналізації університетів в Європі

 1. Програма Erasmus+: чому вона того варта? Принципи роботи Програми, правила участі в країнах за межами Європейського Союзу.
 2. Національне агентство академічних обмінів, яке підтримує політику міжнародного співробітництва з боку держави (стипендіальні програми для громадян Республіки Польща та для іноземців).
 3. Важливість інтернаціоналізації в університетах в Польщі: побудова стратегій

інтернаціоналізації, рейтинги інтернаціоналізації, приклади передової практики в області придбання іноземних партнерів.

 1. Болонський процес і система вищої освіти в Європі.
 2. Інновації та інформаційні технології майбутнього сучасної освіти лікарів.

Модуль 3. Шляхи підготовки фармацевтів в польській та європейській системі освіти фахівців

 1. Медичні дослідження в окремих європейських країнах.
 2. Підготовка лікарів та фармацевтів.
 3. Спеціалізації лікарів і фармацевтів.
 4. Роль ЦМКП в системі підготовки фахівців для лікарів і фармацевтів.
 5. Медичні палати, неурядові організації та їх роль в медичній професії.

Завершальним етапом стажування стало безпосереднє відвідування кафедр фармацевтичного факультету медичного університету в Любліні, що дало можливість безпосередньо ознайомитися з матеріально-технічним забезпеченням освітнього процесу, організацією та особливостями роботи його структурних підрозділів, особливостями їх управління та фінансування, унікальними інноваційними та інформаційними технологіями і методиками, досвідом викладацької діяльності, науковими напрямками роботи викладачів та студентів за спеціальностями «Фармація», «Косметологія» та «Аналітика медична».

Нами було відвідано Центр експериментальної медицини, кафедру фармацевтичної мікробіології з лабораторією мікробіологічної діагностики, кафедру фармакогнозії, кафедру та відділення прикладної фармації, кафедру та відділення хімічних технологій та синтезу лікарських засобів, відділення біофармації, відділення та кафедру генетики, відділення та кафедру токсикології, кафедру фармакології з фармакодинамікою, кафедру аналітичної хімії, ректорат університету, проведено зустрічі з викладачами цих кафедр та представниками адміністрації університету – Ізабелою Вітковською.

 

Центр експериментальної медицини.

Кафедра фармацевтичної мікробіології з лабораторією мікробіологічної діагностики.

В очікуванні результатів тестування.

 За результатами пройденого стажування, потрібно сказати, що для забезпечення якісної вищої медичної та фармацевтичної освіти необхідно поєднати як мінімум три складові якісного освітнього процесу:

1) висококваліфіковані викладачі інноваційного типу мислення;

2) мотивовані та креативні здобувачі освіти;

3) сучасне високотехнологічне обладнання та інфраструктура.

Необхідним доповненням до цього мають бути інноваційні та інформаційні технології та методики навчання.

Якщо перші дві вимоги та доповнення можна реалізувати через процедуру відбору викладачів та здобувачів освіти, то для забезпечення виконання третьої вимоги потрібні значні капіталовкладення, які повинні взяти на себе як держава, так і заклад вищої освіти (ЗВО) з використанням бюджетних, власних та грантових надходжень.

Доцент Загричук Григорій Ярославович в науковій лабораторії.

Навчальна лабораторія з аналітичної хімії.

Центр експериментальної медицини (томограф для дослідження тварин).

    

Рідинні хроматографи з різними детекторами.

Кафедра та відділення прикладної фармації.

 

Органічний синтез.

Оскільки спеціальності «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» належать у країнах Європи до регульованих спеціальностей, то держава повинна визначати необхідний перелік вимог щодо ЗВО, які здійснюють підготовку за даними спеціальностями, а також здійснювати контроль випускників на виході освітнього процесу через процедуру акредитації ЗВО та освітніх програм (або спеціальностей).

Для забезпечення цих вимог держава повинна забезпечувати відповідне фінансування.

Окрім того, держава має забезпечити реальну фінансову автономію ЗВО, а самі ЗВО – академічну свободу для діяльності викладачів.

Щоб забезпечити проведення освітнього процесу через поєднання освіти, науки та інновацій необхідно мати відповідну якісну інфраструктуру та достатню кількість сучасного високотехнологічного обладнання. Лише за наявності цього можна оправдано вимагати від викладачів ЗВО реально здійснювати освітній процес через дослідження.

Студентоцентроване навчання – це не тільки зміна парадигми освітнього процесу, де здобувачу вищої освіти надають можливості для формування індивідуальної освітньої траєкторії, створюється освітнє середовище, що орієнтоване на задоволення його потреб та інтересів, але й висока персональна відповідальність як за сам процес навчання, так і за результати навчання.

Для того, щоб бути завжди «в тренді» викладачі повинні постійно багато працювати, вчитися нового та вдосконалюватися.

Кожен учасник стажування отримав персональні сертифікати (4 кредити, 120 навчальних годин).

 

Отримання сертифікатів про стажування.

Окрасою стажування стала екскурсійна програма старим містом.

Надзвичайно доброзичливе та тепле спілкування з фахівцями з Польщі та колегами з України дає поштовх для роботи над новими напрямками та відкриває можливості плідної співпраці.

Під час цього фахового стажування викладачі фармацевтичного факультету не тільки отримали досвід роботи в міжнародному науковому середовищі, усвідомили важливість інституційної підтримки, супроводження та координації, створення внутрішніх університетських структур для реалізації спільних угод, програм, проектів, але набули практичного досвіду щодо покращення процесу викладання своїх навчальних дисциплін з метою підвищення якості освітнього процесу, укріплення позицій студентоцентрованого навчання, сприяння розвитку мобільності студентів  та викладачів Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.

Висловлюємо вдячність адміністрації ТНМУ за можливість взяти участь у стажуванні.

Окрема подяка European League of Professional Development та організаторам стажування Юлії Бут, Валентину Бахнівському.

Інформацію подали Григорій Загричук, Марія Михалків, Ірина Івануса.