Основи загальної психології та психологія кризових станів

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології

Відповідальний за впровадження – д.м.н., проф. Венгер О.П., к.психол.н., ас. Гусєва Т.П., ас. Білоус В.С. 

Метою дисципліни “Основи загальної психології та психології кризових станів” є засвоєння студентами базових знань і навичок з психології та педагогіки, формування уміння застосовувати їх у практичному житті для підвищення особистісної ефективності та майбутньої професійної ефективності в діяльності спеціаліста з фізичної реабілітації.

Завдання:

 Засвоїти визначення психології як науки, основні етапи її
розвитку.
 Класифікувати методи науково-психологічного дослідження.
 Вирізняти функції психіки та форми її прояву.
 Пояснювати виникнення, історичний розвиток та структуру
свідомості.
 Аналізувати психологічну структуру особистості.
 Розкрити роль і місце діяльності та спілкування у формуванні
особистості.
 Інтерпретувати значення спілкування в професійній діяльності
лікаря.
 Пояснювати специфіку психічних пізнавальних та емоційновольових процесів та обґрунтовувати їх значення в професійній діяльності лікаря.
 Аналізувати особливості розвитку психічних пізнавальних
процесів, формування емоційно-вольової сфери особистості та її
індивідуально-типологічних відмінностей.
 Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості
за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні.