Політика, етика, лідерство у громадському здоров’ї

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – Мельничук І.М., Калинюк Н.М.

Метою викладання навчальної дисципліни «Політика, етика, лідерство у громадському здоров’ї» є фахова підготовка магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Громадське здоров’я», з метою формування і розвитку їхньої компетенції в галузі охорони здоров’я, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних медико-правових, управлінських, етико-деонтологічних знань, набуття практичних навичок у сфері охорони здоров’я, оволодіння достатнім рівнем правової свідомості та деонтологічної культури для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я та здоров’язбереження.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Політика, етика, лідерство у громадському здоров’ї» є:
 ознайомити магістрантів із державним регулюванням охорони здоров’я і медичної діяльності як функціями держави;
 розкрити стратегічне планування як механізм реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;
 охарактеризувати громадське здоров’я як стратегічний ресурс держави;
 окреслити правові умови і підстави здійснення державної політики України у сфері профілактики соціально-небезпечних захворювань;
 охарактеризувати пріоритетні напрями державної політики України щодо охорони репродуктивного здоров’я та здоров’язбереження населення;
 висвітлити особливості формування професійної ідентичності працівників сфери громадського здоров’я;
 розкрити зміст лідерства в професійній діяльності фахівців громадського здоров’я.