Правове забезпечення громадського здоров’я

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – Калинюк Н.М.

Метою викладання навчальної дисципліни «Правове забезпечення громадського здоров’я» є фахова підготовка магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Громадське здоров’я», з метою формування і розвитку їхньої компетенції в галузі охорони здоров’я, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних медико-правових знань, набуття практичних навичок у сфері охорони здоров’я, оволодіння достатнім рівнем правової культури та правової свідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами правовідносин, що виникають у сфері громадського здоров’я і дотримання прав людини у цій галузі.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Правове забезпечення громадського здоров’я» є:

  • ознайомити магістрантів із чиним нормативно-правовим забезпеченням галузі громадського здоров’я;
    розкрити форми і способи захисту прав особи у сфері громадського здоров’я;
  • висвітлити правове регулювання професійної діяльності працівників сфери громадського здоров’я;
  • охарактеризувати правовий статус суб’єктів правовідносин, що виникають у сфері громадського здоров’я;
  • окреслити правові умови і підстави різних видів юридичної відповідальності за порушення прав особи у сфері громадського здоров’я;
  • охарактеризувати механізми контролю якості надання послуг у сфері громадського здоров’я та практику Європейського суду з прав людини у сфері громадського здоров’я й національну судову практику.