Спортивна травматологія

Кафедра травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією

Відповідальний за впровадження – Цвях А.І., Копитчак І.Р.

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів із загальними положеннями спортивної травматології, із засобами та методами профілактики, надання першої долікарської допомоги та реабілітації спортсменів, які отримали ушкодження або захворювання опорнорухового апарату
Завдання: здійснити комплекс організаційно-методичних заходів, аби
запобігти травматизму та захворюваності спортсменів. Без сучасних знань, поглядів і наукових обґрунтувань з цієї проблеми неможливо підвищити спортивну результативність