Фізична терапія в геронтології

Кафедра медичної реабілітації

Відповідальний за впровадження – Мисула І.Р.

В Україні, як і в багатьох країнах світу, спостерігається швидкий темп старіння населення, збільшується частка людей пенсійного віку. На відміну від хворих середнього віку, в геронтологічній групі хворих різко змінюється характер і особливості перебігу захворювань: частіше виникають численні супутні недуги, істотно порушуються нервові функції, змінюються захисні адаптивні процеси. Похилі люди інакше реагують на реабілітаційні заходи.

Мета дисципліни: Вивчити особливості фізичної  реабілітації людей похилого та старечого віку при захворюваннях різних систем та органів.