Організація роботи реабілітаційних закладів

Кафедра медичної реабілітації

Відповідальний за впровадження – Мисула І.Р.

Ефективність сучасної системи реабілітації хворих та інвалідів значною мірою залежить від узгодженості дій усіх реабілітаційних закладів, які беруть участь у реалізації відповідних заходів. Важливе місце в цьому процесі відводиться бакалаврам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», які повинні мати глибокі теоретичні знання з основ реабілітації та діяльності реабілітаційних закладів.

Мета дисципліни – ознайомити студентів з організацією роботи реабілітаційних закладів,  надати грунтовні теоретичні знання щодо основ та принципів діяльності різних видів таких закладів.