Впровадження новітніх цифрових технологій у складанні ОСКІ в ТНМУ

27-28 листопада 2019 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського вдруге відбувся об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) з дотриманням його основних принципів. Іспит складали студенти 3 курсу факультету іноземних студентів зі спеціальності «Медицина».

Цей екзамен є невід’ємною частиною перевірки якості знань студентів і володіння практичними навичками. Головні його принципи – об’єктивність (завдання однакової складності для усіх студентів, оцінювання за чек-листами), структурованість (забезпечення чіткого проходження маршруту та однакового відрізку часу для виконання завдання для усіх студентів), клінічність (симуляція ситуацій та використання обладнання, максимально наближених до реальних).

 

За допомогою ОСКІ можна оцінити вміння комунікувати, практичні (мануальні) навички; базові практичні (мануальні) навички – техніка виконання фізикального обстеження; ускладнені практичні (мануальні) навички – фізикальне обстеження з метою ідентифікації та інтерпретації патологічних змін (симптомів і синдромів); візуальне виявлення ознак; використання мультимедійних ресурсів; маніпуляції; когнітивні навички.

Особливістю цього іспиту в цьому році було впровадження цифрові технології процесу ОСКІ, зокрема використання електронної форми чек-листів та спеціально розробленого програмного забезпечення для автоматичного підрахунку та реєстрації його результатів. Усі чек-листи були переведені в електронну форму. Викладачі мали змогу їх заповнювати, використовуючи планшети, а результати передавалися для реєстрації за допомогою інтернету. Оскільки бали, отримані під час складання іспиту кожним студентом, підраховувалися автоматично, викладачі не мали жодної змоги вплинути на цей процес. Це сприяло кращій об’єктивності оцінювання і швидкості опрацювання результатів.

Перевагами такого підходу є полегшення роботи персоналу (немає необхідності підрахунку балів, викладач не відволікається від виконання студентом завдання), максимальне усунення впливу людського фактора на об`єктивність оцінювання та зниження ризику помилки при підрахунку загального балу, а також можливість проведення більш ґрунтовного аналізу результатів здачі об’єктивного структурованого клінічного іспиту  студентами ТНМУ.

Інформацію підготувала робоча група з підготовки ОСКІ.