Основи екології та профілактичної медицини

Кафедра загальної гігієни та екології

Відповідальний за впровадження – доц. Лотоцька О.В.

Вивчення даного курсу навчить студентів аналізувати стан навколишнього середовища та вплив чинників на здоров’я різних груп населення, дозволить оволодіти методами гігієнічного оцінювання впливу чинників мікроклімату, освітлення, вентиляції, опалення житлових та громадських приміщень.

Після закінчення даного курсу студенти зможуть планувати профілактичні заходи щодо запобігання виникненню захворювань інфекційного та неінфекційного походження з аліментарним механізмом передачі, харчових отруєнь тощо та здійснювати профілактичні заходи щодо негативного впливу шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища на організм працюючих.

Оволодіння знаннями з даного курсу дозволить студентам оцінювати фізичний розвиток дітей і підлітків, здійснювати заходи щодо організації навчального та виховного процесу в дошкільних та загальноосвітніх закладах з профілактичною метою та дотримуватися санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних закладах, здійснювати заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Вивчення даного курсу дозволить планувати заходи щодо дотримання здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати їх у практику охорони здоров’я.