Сучасні проблеми екології людини

Кафедра загальної гігієни та екології

Відповідальний за впровадження – доц. Пашко К.О.

Курс за вибором враховує сучасні актуальні проблеми з вивчення впливу чинників навколишнього середовища на організм людини та наукові досягнення профілактичної медицини з пріоритетних напрямків.

Вивчення даної дисципліни дасть можливість студентам аналізувати закономірності позитивного та негативного впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення та давати обґрунтовані рекомендації з профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань.