У ТНМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради

5-6 грудня 2019 року в залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського відбулося засідання спеціалізованої вченої ради.

На порядку денному було:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Любович Ольги Євгенівни на тему «Особливості окиснювальних процесів та стану протеїназо-інгібіторної системи щурів із гіпофункцією щитоподібної залози в динаміці іммобілізаційного стресу».

Науковий керівник – Кліщ Іван Миколайович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, проректор з наукової роботи, професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.

Офіційні опоненти: Новікова Світлана Миколаївна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії цитології ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»; Лаповець Любов Євгенівна, доктор медичних наук, професор, академік АН ВО України, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Склярової Юлії Орестівни на тему «Особливості дії інгібіторів циклооксигенази та ліпооксигенази на системи синтезу гідрогену сульфіду та нітрогену оксиду в слизовій оболонці тонкої кишки».

Науковий керівник – Фоменко Ірина Степанівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біологічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Офіційні опоненти: Посохова Катерина Андріївна, доктор медичних наук, директор навчально-наукового інституту фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М.Скакуна, професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського; Наконечна Оксана Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії Харківського національного медичного університету МОЗ України.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Денисенко Наталії Валеріївни на тему «Стан системи L-аргінін/NO-синтаза та процесів ліпопероксидації за умов моделювання активності циклооксигенази та вмісту серотоніну у слизовій оболонці товстої кишки щурів за умов стресу та коліту».

Науковий керівник – Скляров Олександр Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Офіційні опоненти: Лихацький Петро Григорович, доктор біологічних наук, декан медичного факультету, професор кафедри медичної біохімії Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського; Савчук Олексій Миколайович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Литкіна Дмитра Віталійовича на тему «Вплив модуляторів активності ароматази жирової тканини на перебіг експериментального метаболічного синдрому».

Науковий керівник доктор біологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Загайко Андрій Леонідович Національного фармацевтичного університету.

Офіційні опоненти: Ерстенюк Ганна Михайлівна доктор біологічних наук, професор, перший проректор Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України; Лісничук Наталія Євгенівна кандидат біологічних наук, старший, науковий співробітник, доцент, завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії Тернопільського національного медичного університету.