У ТНМУ прочитано Skype-лекції студентам, які навчаються за спеціальністю «Громадське здоров’я»

У Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського на кафедрі громадського здоров’я та управління охороною здоров’я професор Акконського Гуманітарного університету Берліну Тімо Ульріхс 12 грудня 2019 року дистанційно провів лекції для студентів першого курсу, які навчаються на спеціальності «Громадське здоров’я».

Цей захід було сплановано в рамках співпраці ТНМУ з Акконським Гуманітарним університетом Берліну та Інститутом підтримки міжнародних досліджень, засновником та директором якого є д-р мед. наук, проф. Акконського Гуманітарного університету Берліну Тімо Ульріхс.

Під час підготовки студентів до лекцій, завідувач кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, професор Ганна Сатурська розповіла їм про найважливіші етапи співпраці ТНМУ з Акконським Гуманітарним університетом Берліну, зокрема про участь професора Тімо Ульріхса у міжнародних літніх школах і його співпрацю з викладачами кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я під час проведення першого міжнародного україно-німецького симпозіуму з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку».

Також студентів було ознайомлено з навчальною літературою на тематику громадського здоров’я, отриманою кафедрою від професора Акконського Гуманітарного університету Берліну Тімо Ульріхса. 

Він також прочитав лекції на актуальні теми, включені у навчальну програму з предмету «Біостатистика. Статистика здоров’я населення» для магістрів спеціальності «Громадського здоров’я» – «Epidemiological studies in health care, their classification. Empirical and experimental studies. Design of epidemiological studies: case-control, cohort, randomized clinical trials», розповів студентам про сучасні тенденції розвитку громадського здоров’я у країнах європейського простору і світі та акцентував увагу на можливостях і перспективах для студентів, які здобувають цю спеціальність.

На лекції були присутні д-р мед. наук Наталія Теренда – гарант магістерської освітньо-професійної програми зі спеціальності «Громадське здоров’я», викладачі кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, а також студенти медичного факультету ТНМУ, які завдяки співпраці ТНМУ з Акконським Гуманітарним університетом Берліну мали можливість побувати у Берліні на Всесвітньому саміті охорони здоров’я (WORLD HEALTH SUMMIT – 2019) та взяти участь у сателітних міжнародних форумах: ІІ симпозіумі охорони здоров’я Німеччини та Східної Європи (2nd German-East European Healthcare Symposium) та у Міжнародному симпозіумі молодих науковців з питань Глобального здоров’я.

Прочитані лекції викликали жваві дискусії та обговорення щодо наукових підходів до планування, організації та проведення епідеміологічних досліджень, сучасних викликів і перспектив розвитку галузі громадського здоров’я, підготовки магістрів громадського здоров’я та особливостей міждисциплінарної і міжсекторальної співпраці у галузі громадського здоров’я.

Окрім цього, студенти мали можливість обговорити напрямки своїх майбутніх досліджень для написання магістерських робіт з громадського здоров’я та отримали запрошення представити результати своїх досліджень на Сателітному симпозіумі з Громадського здоров’я у Берліні в жовтні 2020 року.

Цей захід сприятиме покращенню якості підготовки фахівців громадського здоров’я в Україні, продовженню міжнародної співпраці між ТНМУ та Інститутом підтримки міжнародних досліджень Акконського Гуманітарного університету Берліну.

Висловлюємо щиру вдячність д-ру мед. наук, професору Акконського Гуманітарного університету Берліну Тімо Ульріхсу та сподіваємося на подальшу співпрацю.