Електро-фізичні методи у фізичній терапії

Кафедра медичної реабілітації

Відповідальний за впровадження: Бакалюк Т.Г., Стельмах Г.О.

Фізіотерапевтичні методи починають займати ведуче місце в системі превентивної медицини та відновного лікування. Саме тому лікарі загальної практики, сімейні лікарі, педіатри, лікарі вузьких спеціальностей та інші фахівці повинні знати показання та протипоказання до застосування сучасних методів фізіотерапії при різних захворюваннях та ушкодженнях, мати уявлення про ускладнення і патологічні стани, що виникають при неадекватних призначеннях методів фізіотерапії.

МЕТА навчальної дисципліни “Електро-фізичні методи в фізичній терапії”  є набуття студентами знань та навичок застосування методів фізіотерапії в програмах реабілітації, формування у студентів цілісного уявлення про можливості електро-фізичних методів в реабілітаційному процесі, а також оволодіння методиками проведення фізіотерапевтичних процедур.