Фізична терапія у геріатрії

Кафедра медичної реабілітації

Відповідальний за впровадження: проф. Мисула І.Р.

МЕТА вивчення дисципліни: Вивчити особливості фізичної реабілітації людей похилого та старечого віку при захворюваннях різних систем та органів.
У результаті вивчення дисципліни «Фізична терапія в геріатрії» студент повинен знати:
1. Основні механізми фізіологічного та патологічного старіння.
2. Вікові зміни різних систем організму та особливості перебігу захворювань у людей похилого та старечого віку.
3. Особливості геронтологічної фізичної терапії.
4. Патогенетичні механізми дії реабілітаційних засобів на організм людей похилого і старечого віку, покази та протипокази до їх застосування.
5. Основні реабілітаційні техніки, які застосовуються в геронтології.
6. Правила поведінки з людьми похилого і старечого віку під час проведення реабілітації.
У результаті вивчення дисципліни «Фізична терапія в геріатрії» студент повинен вміти:
1. Провести фізичну терапію людей похилого і старечого віку з захворюваннями різних органів і систем.
2. Комплексно застосовувати сучасні реабілітаційні технології для відновлення здоров’я і збереження залишкової працездатності людей похилого і старечого віку.
3. Заповнити документацію та звітність при проведенні реабілітаційних технік у геронтологічних пацієнтів.
4. Проводити ефективні науково-обгрунтовані профілактичні заходи для збереження здоров’я людей похилого і старечого віку відповідно до чинного законодавства України.