Медсестринство в офтальмології

Кафедра оториноларингології та офтальмології 

Відповідальний за впровадження – ас. Алексевич К.О.

Вивчення даного предмету дозволяє студентам ознайомитись із анатомію, фізіологією та патологією органу зору із суміжних з ним ділянок, а також методами об’єктивного органа зору. Визначення функцій органа зору та вміння їх інтерпретувати в нормі і патології. Ознайомитись із функцією медсестри у наданні медичної допомоги при невідкладних станах та різних захворюваннях органа зору.